„ОНИКС – Н.С.“ ООД предоставя пълно счетоводно обслужване и еднократни счетоводни услуги на юридически и физически лица.

Нашите водещи цели:

  • Качествени счетоводни услуги
  • Използване на най-добрите счетоводни практики
  • Индивидуален подход към всеки клиент
  • Коректност и кофиденциалност