Промени в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2019

Направените промени във връзка с облагането на доходите на физическите лица, са свързани със:

 • промени във връзка с ползване на данъчното облекчение за млади семейства и данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания;
 • промяна в данъчното третиране на облагаемите парични и предметни награди;
 • промяна в данъчното третиране на субсидиите и други подпомагания, придобити от физически лица, които не са регистрирани като земеделски стопани;
 • промени, свързани с отпадане на задължителното издаване на служебните бележки по ЗДДФЛ и прилагането им към годишната данъчна декларация;
 • въвеждане на начален момент за подаване на годишната данъчна декларация;
 • нови правила при закръгляване на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация;
 • промяна в срока за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация;
 • подаване на декларации от самоосигуряващи се лица само по електронен път;
 • промени във връзка с представянето на справка по чл.73,ал.1 ЗДДФЛ;
 • въвеждане на нова справка по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения;
 • промяна в правилата за извършване на корекции на справките по чл. 73 ЗДДФЛ;
 • подаване на справките по чл. 73 и чл. 73а, ал. 5 ЗДДФЛ само по електронен път;
 • въвеждане на допълнителен срок за внасяне на данъка за доходи на починали лица;